Maanomistajain Liitto

Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö. Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen. Liitto on perustettu vuonna 1945.

Liiton tehtävät

Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta.
Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi.
Liitto edistää jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.

Liiton tavoitteet

  • Maan yksityisomistuksen säilyminen ja sen vahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein kohdistettuja ja selkeitä
  • Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa
  • Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
  • Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä
verovahennys

Muista verovähennys

Maanomistajain Liiton jäsenmaksu on vähennyskelpoinen meno.

Lue lisää
Uutisarkisto

Arkisto

Lue uutisarkistosta vanhempia uutisia

Lue lisää