• Maanomistaja

  Maanomistaja 2/2015

  Kevätretki ja vuosikokous Siuntion Gårdskullassa • Kylien kehittäminen palkitsee
  Ilmakuvaus – mahdollisuuksia maan ja taivaan väliltä • Näin opit tuntemaan tilasi arvot

 • Maanomistaja_3_2013.indd

  70 vuotta maanomistajan asialla

  70-vuotisjuhlavuoden päätapahtuma on Helsingissä Ritarihuoneella perjantaina 30.10.2015.
  Kaikki jäsenet ovat sydämellisesti tervetulleita.

 • Maanomistaja_3_2013.indd

  Ilmakuvaus – mahdollisuuksia maan ja taivaan väliltä

  Kauko-ohjatulla ilmakuvauskopterilla voi ottaa kuvia sellaisista paikoista, joihin ei täysikokoisella kalustolla ole mahdollisuus päästä.
  Mitä itse kuvaisit, jos saisit järjestelmäkameran 150 metrin korkeuteen?

Maanomistajain Liitto

Maanomistajain Liitto on merkittävien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö. Maanomistajain Liitto r.y. on ollut vuodesta 1996 ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen. Liitto on perustettu vuonna 1945.

Liiton tehtävät

Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta.
Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi.
Liitto edistää jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.

Liiton tavoitteet

 • Maan yksityisomistuksen säilyminen ja sen vahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein kohdistettuja ja selkeitä
 • Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnissa maa- ja metsätalouden kanssa
 • Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä
 • Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä
Hisilicon K3

Jokamiehen oikeudet -mitä se on ja mitä se ei ole

Jokamiehenoikeudella saat liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja erityisen käyttöön otetuilla alueilla (esim. viljelyksessä olevat pellot ja istutukset), mutta ei saa aiheuttaa haittaa eikä häiriötä maanomistajalle, toisille tai ympäristölle.

Lue lisää