Metsälahjavähennys edistää metsätilan sukupolvenvaihdoksia

metsa

Hallitus antoi viime syyskuussa esityksen eduskunnalle metsälahjavähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. Tavoitteena on lisätä yrittäjämäistä metsätaloutta ja kasvattaa metsätilakokoa.

Metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen on ollut yksi viime vuosien kestoaiheista metsäpolitiikassa.

Metsäkiinteistöjen rakenne ja omistus ovat Suomessa monin paikoin hyvin pirstoutuneet. Metsälöiden keskikoko on pieni, noin 30 hehtaaria. Myös metsänomistajan ikätrendi on kasvava. Näiden vuoksi sukupolvenvaihdosten tekemiseen halutaan luoda lisää kannustimia.

Keskeisinä metsäpoliittisina ajureina lainsäätäjällä on edistää metsiin, metsänomistukseen ja puuraaka-aineen käyttöön liittyvää liiketoiminnan kasvua sekä uusien työpaikkojen luomista.

 

Koko jutun voit lukea täältä.

 

Kuva: UPM

 

 

Comments are closed.