Riistatalous osana metsien moninaiskäyttöä – Uusia tuottomahdollisuuksia maanomistajille

riista

Riistan hyödyntäminen taloudellisesti on Suomessa lapsen kengissä verrattuna esimerkiksi naapurimaahamme Ruotsiin.

Ruotsissa riistasta saatava taloudellinen tuotto näyttelee merkittävää osaa monien tilojen tulonhankinnassa. Sama koskee Ahvenanmaata, jossa metsästyselämyksien myynnistä voidaan jo tällä hetkellä tulouttaa maanomistajille taloudellista tuottoa.

Ulkomaisen metsästyspalvelukysynnän lisäksi kotimainen kysyntä on kasvussa – keskeisenä syynä metsästäjäkunnan rakennemuutos. Metsästystä harrastaa yhä enemmän metsästäjiä, joilla ei ole mahdollisuutta toteuttaa harrastustaan omilla eikä metsästysseurojen hallinnoimilla alueilla. Harrastukseen halutaan kuitenkin panostaa laadullisesti, mikä tarkoittaa myös taloudellisia satsauksia. Erityisesti kotimaisen kysynnän kasvu avaa maanomistajille uusia ansaintamahdollisuuksia laajalla sektorilla.

Metsään liittyvien tulonlähteiden lisäksi maanomistajia puhuttavat riistan aiheuttamat tuhot. Erityisesti sorkkaeläinten tekemät vahingot voivat olla alueellisesti merkittäviäkin erityisesti talvilaidunalueiden osalta.

Maanomistajan kannalta on ymmärrettävää, että riistakantojen tiheyteen otetaan välillä voimakkaastikin kantaa.

Koko jutun voit lukea täältä.

Kuva: Rika Nakamura

Comments are closed.