Wildlife Estates

Wildlife Estates

Riistatilat luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä

EU:n Wildlife Estates -ohjelma pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkoston, jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon periaatteita. Se korostaa myös luonnon monimuotoisuuden laajemman suojelemisen tärkeyttä. Tämä yksityisten maanomistajien aloite toimii ohjaustyökaluna, jonka avulla muutkin voivat ottaa askeleita kohti kestävää ja monimuotoista riistanhoitoa.

Maanomistajilla, viljelijöillä, metsästäjillä ja kalastajilla on erittäin tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden suojelun palapelissä. He ovat läheisessä kosketuksessa eläimistöön ja linnustoon maaseudulla työskennellessään, joten heille kertyy paljon tärkeätä tietoa ekosysteemeistä ja niiden kasvi- ja eläinlajeista.

Suomessa WE-tunnuksen saaneita tiloja on tällä hetkellä kuusi: Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus Hollolassa, Metsähallituksen Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila, Porvoossa Kulloon kylässä sijaitseva Kullo Gård, Kiialan kartano Porvoossa sekä Wanantaka Janakkalassa

Kaksi uutta tilaa saa tunnuksen Maanomistajain Liiton juhlaseminaarissa 30.10.2015

Lisätietoja
Maanomistajain Liitto
Tuija Nummela
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Metsähallitus Ahti Putaala
ahti.putaala@metsa.fi

 

Täältä löydät tuoreimmat uutiset, sekä lisää Wildlife Estates Labelista:

www.wildlife-estates.eu

Metsästäjä-lehden artikkeli
Maanomistaja-lehden artikkeli