Maanomistajain Liitto Jordägarnas Förbund

Maanomistajain Liitto on kaikkien maanomistajien edunvalvonta- ja neuvontajärjestö. Maanomistajain Liitto on ELO:n (European Landowners´ Organization) jäsen. Liitto on perustettu vuonna 1945.

Ajankohtaista

Tapahtumakalenteri

28.4. Kevätkokous Kosken kartanolla Salossa
23.5. Hallituksen kokous
11.6. Hallituksen kokous Ruotsin maanomistajaliiton kanssa
11.-12.6. European Historic Houses General Assembly, Bryssel
25.6. Kesätapahtuma, Noormarkku
13.8. Hallituksen kokous
31.8. Rakennushistoriallinen jaos, tapaaminen Ruotsin maanomistajien kanssa, Malmgård, Loviisa

Maanomistajain Liiton tehtävät ja tavoitteet

Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi. Liitto edistää jäsenistön vanhan arvokkaan rakennuskannan hyödyntämistä ja kulttuurimaiseman kehittämistä.

Maanomistajain Liiton tavoitteet

Perustuslain 15 §: Jo­kai­sen omai­suus on tur­vat­tu. Omai­suu­den pak­ko­lu­nas­tuk­ses­ta ylei­seen tar­pee­seen täyt­tä kor­vaus­ta vas­taan sää­de­tään lail­la.

  • Maan yksityisomistuksen säilyminen ja sen vahvistaminen. Maanomistusta koskevan lainsäädännön on oltava avointa, tasa-arvoista ja säännönmukaista. Säädösten tulee olla oikein kohdistettuja ja selkeitä. Lunastuslaki on saatava ajan tasalle.
  • Edistää pitkäjänteistä kulttuurimaiseman ja luonnon hoitoa sopusoinnussa maa- ja metsätalouden kanssa.
  • Edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena ja viihtyisänä.
  • Säilyttää jokamiehenoikeudet maanomistajien kannalta hyväksyttävinä.