Opas metsää omistavalle kuolinpesälle

Opas metsää omistavalle kuolinpesällle

Suomen yksityismetsistä reilu kymmenen prosenttia on kuolinpesien omistuksessa. Tapio Oy on tuottanut Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen -oppaan vauhdittamaan kuolinpesien purkamista.

Kuolinpesä soveltuu lähinnä väliaikaiseksi metsänomistusmuodoksi. Osakkaiden kannattaa aloittaa pohdinta kuolinpesän purkamisesta ajoissa, jotta päätökset metsänomistuksen tulevaisuudesta syntyisivät sujuvasti.

Uudessa oppaassa esitellään vaiheet kuolinpesän purkamiseksi. Ensimmäiseksi kukin osakas selvittää metsänomistamisen tavoitteensa. Seuraavana askeleena on pohtia yhdessä kuolinpesän toimintaa tärkeiksi koettujen tavoitteiden kannalta.

Metsänomistuksen muodot poikkeavat toisistaan

Omistusmuodolla on vaikutusta metsätilan päätöksentekoon sekä verotukseen, kiinteistökauppaan ja sosiaalietuuksiin. Oppaassa tehdään tunnetuksi metsänomistusmuotojen eroja.

Kuolinpesän purkamisen jälkeen metsä omistetaan joko yhtymänä tai yksin tai yhdessä puolison kanssa. Yhteismetsä on myös varteenotettava vaihtoehto omistamiselle. Jos yksikään osakas ei ole kiinnostunut omistamisesta, metsä myydään ulkopuoliselle. Metsätila on yleensä helppoa myydä, sillä tällä hetkellä metsätilojen kysyntä on tarjontaa huomattavasti suurempaa. Valtio puolestaan ostaa luonnonsuojeluun soveltuvia metsiä.

Kuolinpesäomistus hankaloituu ajan kuluessa. Kun alkuperäisen kuolinpesän osakas kuolee, tulee hänen kuolinpesänsä uudeksi osakkaaksi alkuperäiseen kuolinpesään. Ajan kuluessa kuolinpesän toiminnasta päättävien henkilöiden määrä voi siis kasvaa huomattavasti. Kuolinpesän purkaminen on hyvä keino tehostaa metsäomaisuuteen liittyvää päätöksentekoa.

Tositarinoita kuolinpesien purkamisesta

Oppaassa esitellään kuusi esimerkkiä kuolinpesän purkamisesta. Ne tuovat selkeästi esille asioita, joista osakkaat päättävät kuolinpesän purkamiseksi. Esimerkkeihin koottiin tietoa myös veroista ja lainhuudatuksesta. Esimerkkeinä on kuolinpesien tavallisia purkamisia, joista kaikki osakkaat saavat omaan tilanteeseen sovellettavaa tietoa.

Kun kuolinpesä puretaan, yksi tapa on jatkaa yhdessä omistamista metsäyhtymänä. Päätöksentekoa yhtymässä helpottaa yhteishallintosopimus. Oppaaseen koottiin muistilistaan asioita, joista yhtymän osakkaiden on vähintään syytä sopia kirjallisesti.

Nyt valmistuneesta kuolinpesäoppaasta on suuri apu metsänomistajille sekä heitä neuvoville ja auttaville ammattilaisille. Suomessa on yli 40 000 kuolinpesää, joissa on metsäomaisuutta. Uusia metsää omistavia kuolinpesiä syntyy joka ikinen päivä.

Opas tehtiin maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Yhteistyötahoina olivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen metsäkeskus. Airi Matila, Arto Koistinen ja Essi Lahti toimittivat oppaan.

Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen -opas on ladattavissa maksutta Tapion verkkosivuilla.

Teksti ja Kuvat Airi Matila

Artikkelin kirjoittaja toimii metsäasiantuntijana Tapiossa.

Edellinen artikkeli
Tilanhoitajat Honkolan kartanon kumppanina
Seuraava artikkeli
Pikkolomänty on uusi tulokas Joroisten taimitarhalla