European Landowners´Organization

European Landowners´Organization

Euroopan maanomistajajärjestö (ELO), perustettiin vuonna 1972 edustamaan kaikkia Euroopan maanomistajia. ELO on on kansallisten etujärjestöjen itsenäinen ja taloudellista voittoa tavoittelematon pääorganisaatio, joka edustaa miljoonia maanomistajia kaikista EU:n jäsenmaista. Organisaation pääkonttori sijaitsee Brysselissä.

Suomen Maanomistajain liiton jäsenet ovat samalla myös jäseniä Euroopan maanomistajajärjestössä ELO:ssa. Liitollamme on oma edustaja ELO:ssa, joten tiedonsaanti maan omistamisoloihin vaikuttavista asioista EU:ssa ovat hyvät. Suurta kansainvälistä organisaatiota pyritään myös käyttämään taustavaikuttajana kotimaassa tapahtuvien muutosten saamiseksi maanomistajien kannalta myönteiseen suuntaan.

ELO:n tehtävät

ELO:n tehtävä on varmistaa, että maaseutu EU:ssa säilyy elinvoimaisena ja miellyttävänä, luonto- ja kulttuuriarvoja vaalien. ELO puolustaa yksityisomistusta ja ajaa yksityisten maanomistajien oikeuksia. Tavoitteena on luoda ratkaisuja haasteisiin, joita Euroopan päättäjät kohtaavat tulevina vuosina sekä toimia tärkeänä lausunnonantajana Euroopan lainsäädännön muuttuessa.

Country Side julkaisu

ELO julkaisee kuukausittain Country-Side lehteä. Lehdessä on ajankohtaisia maanomistukseen liittyviä asioita ja viimeaikaisinta ELO:n toimintaa.

European Landowners´Organization
Rue de Treves,
67
B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 234 30 00
Fax +32 2 234 30 09
elo@elo.org
www.elo.org