Metsätoimikunta

Metsätoimikunta

Maanomistajain Liiton hallitus on nimittänyt metsätoimikunnan, jonka tehtävänä on toimia metsäkysymysten asiantuntijaelimenä. Metsätoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan. Tärkeimpiä viime aikaisia tehtäviä on ollut lausunnon valmisteleminen metsälain muutoksesta.
Voit tutustua lausuntoon täältä.

Metsätoimikunta:
Puheenjohtaja
Eine Rosenberg-Riihimäki

Jäsenet:
Mikael Aminoff
Otto von Frenckell
Albert Grotenfelt
Pekka Hintikka