Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y:n säännöt