Jordägarnas Förbunds stadgeenliga höstmöte hölls 30.11.

Jordägarnas Förbund rf. höstmöte hölls torsdagen den 30 november 2023 kl. 10.30 på i Viks gård, Viksbågen 8, Helsingfors.

I styrelsens sammansättning blev den mångårige styrelseledamoten Tomas Landers suppleant och suppleanten Arvi Snäll ordinarie ledamot.

Föreningens strategi för 2024 fokuserar på att höja medlemskapets värde och att stärka medlemsförvärvet. ”Vi vill ge värde för medlemsavgiften i form av intressebevakning, utbildning och gemenskap”, säger verksamhetsledare Kimmo Collander. ”Intressebevakningen främjar vi våra medlemmars intressen i Finland och i EU. Vi satsar på EU-valet och vi pressar regeringen att hålla sina löften om att reformera inlösningslagen och befria den frivilliga kolbildningsmarknaden.”

Eventkalendern, som publiceras i början av året, innehåller regionala evenemang relaterade till stora infrastrukturprojekt, webbinarier, ett gemensamt sommarevenemang för medlemmar, en resa till Centraleuropa och ett nytt vårmöte.

Medlemsavgifterna är i stort sett oförändrade. En kategori lades till i den hektarbaserade medlemsavgiftstabell som upprättades förra året. Den tidigare kategorin ”mindre än 100 ha” delades upp i två så att medlemsavgiften är 50 euro för innehav på mindre än 50 hektar och 100 euro för innehav på 50-100 hektar.

Efter det officiella mötet berättade Maarit Mannila, Specialsakkunnig vid Museiverket, om herrgårdens historia.

Ordförande Sebastian Sohlberg och Museiverkets avdelningschef Ulla Salmela.

Mötesprotokollet på finska finns här.

Edellinen artikkeli
”European Sustainable Heritage” 20 000 euron palkinto haettavissa
Seuraava artikkeli
Maanomistajain Liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 30.11.