Jordägarnas Förbunds stadgeenliga höstmöte 30.11.2023

Jordägarnas Förbund rf. höstmöte hålls torsdag 30.11.2023 klockan 10.30
i Viks gård, Viksbågen 8, Helsingfors.
Ni kan även delta i mötet på distans via Teams.
Mötet behandlar stadgeenliga årsmötesärenden.
Styrelsen

Efter mötet lunchbuffé och Maarit Mannila från Museiverket berättar om gårdens historia.
Förregistrering, även då man deltar på distans, bör göras senast 27.11.2023 på e-postadressen
toimisto@maanomistajainliitto.fi.
Föredragningslistan och övrigt mötesmaterial finns här.

Edellinen artikkeli
Maanomistajain Liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous 30.11.
Seuraava artikkeli
Webinaari 16.11. Tarkkana telemastojen kanssa