Kumppanina metsän kasvun varmistajana

Kumppanina metsänkasvun varmistajana

Metsäomaisuuden hoitaminen on edellytys sille, että metsänomistaja menestyy metsätaloudessa ja saa metsästään parhaan kasvutuoton. Siinä tarvitaan myös kumppanuutta.

Metsänomistajan pitkäjänteinen yhteistyö UPM:n kanssa näkyy paitsi monipuolisina kumppanietuina myös metsän hyvänä kasvutuottona.

UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola kertoo, että kumppanuusasiakas saa kokonaisratkaisun suunnitelmallisesta metsäomaisuuden hoitamisesta yksittäisten metsänhoitotoimien sijasta.

– Näin metsästä saa parhaan kasvutuoton. Hoidettu metsä tuottaa enemmän arvokasta tukkipuuta ja myyntituloa kuin hoitamatta jäänyt metsä, Kaivola sanoo.

Vastuullinen, luonnon monimuotoisuuden huomioiva metsänhoito takaa tuottavan metsän tulevillekin sukupolville.

– UPM Kasvu -kumppani voi hankkia metsälleen FSC®-sertifioinnin (FSC C109750), joka on merkki laadukkaasta ja kestävästä metsänhoidosta.

Metsäasiakasvastaava tukee metsän hoidossa

Jokaiselle UPM Kasvu -kumppanille on nimetty oma metsäasiakasvastaava, joka kuuntelee metsänomistajan tavoitteita ja tukee häntä metsäomaisuuden hoidossa.

Metsäasiakasvastaa huolehtii siitä, että hakkuualueille tarvittavat metsänuudistamistyöt suunnitellaan puukaupan yhteydessä ja että taimikonhoitotyöt tehdään heti, kun muu haittaava kasvusto alkaa heikentää taimikon kasvuedellytyksiä.

Jotta metsän suunnitelmallinen hoitaminen onnistuu, metsäasiakasvastaavalla tulee olla ajantasainen tieto metsänomistajan metsävarallisuudesta.

– Metsäasiakasvastaava avaa, mitä metsälle kannattaisi tehdä ja miksi. Suunnitelmat tarkentuvat metsäkäynnillä, johon metsänomistaja voi halutessaan osallistua, Kaivola kertoo.

Kumppanille koostetaan metsäomaisuuden hoitosuunnitelma, jota voi tarkastella sähköisesti UPM Metsä -verkkopalvelussa.

Metsäomaisuuden hoitosuunnitelma on kooste seuraavista ajankohtaisista hakkuista ja metsänhoitotöistä, joilla tavoitellaan metsäomaisuuden arvon kasvattamista.

Hyvin hoidettu metsä sitoo hiilidioksidia

Erityisen tärkeää on se, että metsän alkuvaiheen työt, kuten viljely, taimikonhoidot ja ensiharvennukset tehdään huolella ja ajallaan.

– Hyvin hoidettu metsä sitoo tehokkaasti hiilidioksidia. Metsänhoitotoimista huolehtimalla metsä voi hyvin, eikä sinne jää hoitorästejä aiheuttamaan tuottotappioita ja lisäkustannuksia. Suunnitelaskennalla ajoitetut ensiharvennukset ja harvennukset takaavat arvokasvun parhaan kehityksen”, Kaivola sanoo.

Jalostettu viljelymateriaali nopeuttaa kasvua
Metsän uudistamisesta sovitaan aina puukaupan yhteydessä, ja metsälle suotuisten hakkuuehdotusten ajankohdat ajoitetaan vuosittain puustotietojen perusteella.

Taimikonhoitoehdotukset ovat osa metsän vuosittaista toiminnan suunnittelua. Näin varmistetaan, etteivät hoitamattomat taimikot aiheuta kasvutappioita tai myöhästyneet työt ylimääräisiä kustannuksia.

Taimikon varhaisperkauksella ja toisella taimikonharvennuksella turvataan uudistamisinvestoinnin tuotto sekä mahdollistetaan ensiharvennuksen kannattavuus.

Taimikonhoidon vaikutus metsän tuleviin tuottoihin on merkittävä, sillä taimikonhoito vaikuttaa suoraan tulevan puuston järeyskasvuun.

– Tukkipuun osuus taimikkona hoidetussa kuusikossa voi olla jopa kolmanneksen korkeampi kuin taimikkona hoitamattomassa metsässä. Tämä voi tarkoittaa jopa 50 prosenttia suurempia hakkuutuloja hoidetusta metsästä verrattuna hoitamattomaan. Jos taimikonhoitotyö myöhästyy, taimikonhoidon kustannukset nousevat ja taimien elinvoimaisuus heikkenee, UPM Metsän metsänhoidon tuotepäällikkö Ella Kaivola kertoo.

Uusi metsä kasvuun

Metsäasiakasvastaava tekee metsäkuviolle sopivan ratkaisuehdotuksen metsänuudistamismenetelmästä ja puulajista aina uudistushakkuita sisältävien puukauppojen yhteydessä.

– Käytämme metsänviljelyssä kotimaisia, korkeimman jalostusasteen taimia ja siemeniä. Jalostettu viljelymateriaali nopeuttaa kasvua, parantaa laatua ja tuo 10–25 prosentin lisäyksen keskituotokseen. Hakatun metsän tilalle kasvaa uusi metsä, joka sitoo hiiltä edelleen, Kaivola kertoo.

Teksti: Paula Huvinen
Kuvat: UPM

Edellinen artikkeli
Hahkilan kartano ja KoskisGård saivat Wildlife estate tunnukset
Seuraava artikkeli
Peltojen kiinteistörakenne uusiutumassa