Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (OM 4/41/2004, OM016:00/2004)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sähköistä kiinteistön vaihdantaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (OM 4/41/2004, OM016:00/2004)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää pääsääntöisesti hyvänä esitettyä sähköisen asioinnin mahdollisuutta.

Järjestelmän toteuttamisessa on tärkeää huolehtia sen luotettavuudesta. Asiointijärjestelmän ja sen tallennuksen täytyy kaikissa olosuhteissa siirtää ja säilyttää tiedot oikeina ja käyttökelpoisina myös pitkälle tulevaisuuteen. Järjestelmän tulee olla riittävän helppokäyttöinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen.

Jälkimmäistä tavoitetta edistää se, ettei sähköistä järjestelmää yritetäkään saada kattamaan harvinaisia erikoistilanteita tai kyseenalaisia tapauksia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei sähköistä järjestelmää hyödyntäen voi tehdä väärinkäytöksiä tai kiinteistön omistajan tahdon vastaisia toimenpiteitä.

Uudistuksen toimeenpanovaiheessa tulee huolehtia riittävästä tiedotuksesta ja tarpeellisesta neuvonnasta. Lisäksi on syytä korostaa, että perinteinen kirjallinen menettely on käytössä entiseen tapaan.

MAANOMISTAJAIN LIITTO – JORDÄGARNAS FÖRBUND r.y.

Eine Rosenberg-Riihimäki
Puheenjohtaja

Tuija Nummela
Toiminnanjohtaja