Lausunto maanvuokralain tarkistamisesta (OM 7/42/2007)

Lausunto maanvuokralain tarkistamisesta (OM 7/42/2007)

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y pitää pääsääntöisesti hyvinä arviomuistiossa esiin tuotuja maanvuokralain tarkistustarpeita. Erityisen tarpeellinen on luvun 4 mukaisten sopimusten pidentämismahdollisuus.

Maatalousmaan ja rakennetun viljelmän väliselle erolle vuokra-ajassa ei ole erityistä tarvetta. Molempien vuokra-ajan pidentämiselle sen sijaan on selkeää tarvetta. Luonteva maksimipituus vuokrasopimukselle olisi esimerkiksi noin sukupolven pituinen jakso eli noin 25–30 vuotta. Pidempi enimmäisaika laajentaa maanomistajan ja vuokralaisen sopimismahdollisuutta.

Pitkä vuokrasopimus on erityisesti tarpeen niissä tapauksissa, joissa vuokralainen suorittaa peruskunnostustöitä, esimerkiksi salaojitusta. Muutenkin pidempi vuokra-aika kannustaa pellon hyvään ja kestävään käyttöön. Monet tukijärjestelmät edellyttävät vuosien sitoutumista. Erityisesti ympäristönsuojeluun liittyvät sitoumukset voivat olla hyvin pitkäkestoisia. Näin olisi mahdollista saada myös vuokramaita nykyistä kattavammin erityisympäristötukien piiriin.

Maanvuokralainsäädäntöä kehitettäessä on otettava myös maanomistajan oikeudet nykyistä paremmin huomioon. Vuokrasopimukset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa sopimuksen voimassaoloaikana tulleet muutokset heikentävät maanomistajan asemaa. Tällaisesta kehityksestä varoittavana esimerkkinä ovat tilatukioikeudet, jotka on vahvistettu vuoden 2006 viljelijälle. Jos niitä ei ole palautettu maanomistajalle vuokrasopimuksen päätyttyä, pellon arvo on alentunut maanomistajaa vahingoittavalla tavalla.

Lisäksi Maanomistajain Liitto toivoo, että asiantuntemustamme hyödynnetään lakimuutoksen valmistelussa. Maanomistajien näkökulma on keskeinen lain uudistyössä.