Lunastuslaki uudistettava – oikeudenmukaisuutta maanomistajille

Omaisuudensuoja on perustuslain suojaama oikeus. Sitä on kunnioitettava muiden perusoikeuksien tavoin.

Maanomistajat tarjoavat vapaan pääsyn metsiin jokamiehen oikeuksien puitteissa, ruuan ja puun tuotantoa, metsästysmahdollisuuksia ja hoidettua maisemaa kaikkien nautittavaksi.

On ensiarvoisen tärkeänä, että uusi eduskunta turvaa maan ja vesialueiden omistajien oikeudet uudistamalla viimeinkin vuodelta 1978 olevan lunastuslain.

Kuntien, verkkoyhtiöiden ja muiden lunastukseen oikeutettujen tahojen tulee ensi sijassa hankkia tarvittava maaomaisuus vapaaehtoisin kaupoin markkinahinnoilla.

Tarjousehtojen tulee olla perusteltuja ja neuvotteluprosessiin on varattava riittävä aika. Maanomistajalle on annettava neuvontaa etujensa ajamiseen. Viranomainen ei saa käyttää hyväkseen yksityisen maanomistajan kokemattomuutta ja heikompaa neuvotteluasemaa. Kunta ei voi tehdä suunnitelmallista voittoa pakkolunastamalla maata yksityisiltä maanomistajilta ja myymällä sen edelleen huomattavasti korkeammalla hinnalla. Pakkolunastettu maa on käytettävä aina yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lunastusoikeus ei ole vain kuntien ja valtion käytössä. Samasta etuoikeudesta nauttivat myös voittoa tavoittelevat yksityiset sähkönsiirto- ja teleyhtiöt. Tuulienergiahankkeet vaativat satoja kilometrejä uutta johtokäytävää, jonka leveys on jopa 100 metriä. Maanmittauslaitoksen johtama lunastustoimikunta määrää kertakorvauksen, joka vastaa vain murto-osaa metsän markkinahinnasta. Kertakorvauksen lisäksi tulee olla mahdollisuus vuosivuokrakorvauksiin.

Mikäli pakkolunastukseen kuitenkin poikkeuksellisesti päädytään, korvauksen on katettava kohteen käypä hinta sekä prosenttimääräinen korvaus tahdonvastaisesta omaisuuden otosta.

Edellinen artikkeli
Maanomistajain Liiton vuosikokous
Seuraava artikkeli
Maanomistajain Liitto vaikuttaa EU:ssa – Hiilensidonnan omistukseen haetaan selvyyttä