Maan lunastaminen on Suomessa liian helppoa ja liian halpaa

Maanomistajain liiton varapuheenjohtaja Jari Leppä:
Maanomistajan mahdollisuus aidosti vaikuttaa lunastusten ja käyttöoikeuksien toteuttamisiin ja suoritettaviin korvauksiin on heikko.

SUOMESSA perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat pääsääntöisesti hyvin ja luotettavasti. Maanomistusoikeus ja maaomaisuudensuoja kuuluvat myös näiden perustuslaissa määriteltyjen perusoikeuksien ja oikeusturvan piiriin. Maaomaisuuden osalta oikeusturvassa ja omaisuudensuojassa on Suomessa selkeitä puutteita. Tämä tulee selkeästi esille myös hiljattain tarkastetussa väitöskirjassa.

Voimassa oleva lunastuslaki ja siihen kytkeytyvät käytänteet ovat vanhentuneita, eikä perustuslain määrittelemä oikeusturva toteudu. Lakia on yritetty uudistaa jo usean hallituksen toimesta. Uudistus on aina pysähtynyt poliittisiin kiistoihin.

Omaisuudensuojan puutteet tulevat hyvin esiin lunastustoimitusten yhteydessä. Maanomistajan mahdollisuus aidosti vaikuttaa lunastusten ja käyttöoikeuksien toteuttamisiin ja suoritettaviin korvauksiin on heikko. Myös epäsymmetrisyys lunastuksissa on silmiinpistävää. Lunastajana tai käyttöoikeuksien hakijana ovat kunnat, valtio tai merkittävän kokoinen yritys mittavine juristivoimineen. Nykyisessä lunastuslaissa vaadittu neuvotteluvelvoite on myös näivettynyt kuolleeksi kirjaimeksi. Tässä puristuksessa maanomistaja ei jaksa huolehtia oikeusturvastaan.

Maksettavat korvaukset ovat myös aivan liian alhaisia. Lunastuksilla ja käyttöoikeuksilla aiheutetaan maanomistajille sekä tulonmenetyksiä että vuosikymmenien ajan käyttörajoituksia ja haittoja. Myös harmaalla alueella toimivat rajoitukset, esimerkkinä metsien korkean suojeluarvon alueet, muodostavat selkeän omaisuudensuojan heikkenemisen.

Kun maan- tai käyttöoikeuden lunastaminen on liian halpaa, ei ole olemassa myöskään riittävän voimakasta teknologian ja uusien toimintamallien kehittämiskannustinta. Tästä esimerkkinä on erittäin voimakas uusien sähkölinjojen johtokatujen suunnittelu ja toteuttaminen. On halvempaa lunastaa uutta maata johtokadun alta kuin vahvistaa ja vaikkapa korottaa olemassa olevia linjoja tai uudistaa teknologioita.

Lunastuslain uudistamisella on kiire. Suomessa perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutuminen pitää maaomaisuuden osaltakin tuoda perustuslain mukaiselle tasolle.

(Mielipidekirjoitus, Helsingin Sanomat 28.12.2023)

Edellinen artikkeli
Tarkkana telemastojen kanssa! Maanomistajan opas julkaistu
Seuraava artikkeli
Maanomistaja sähkölinjojen puristuksessa – Mitä voit tehdä?