Maankäytön muutosmaksu on kelvoton ajatus

Peltomaisema ja lato

Talouspolitiikan arviointineuvosto ja maankäytön muutosmaksun vaikutuksia käsitellyt virkamiestyöryhmä esittävät sakkomaksuja metsän raivaamiselle muuhun käyttöön.

Sakkomaksuajatus on epäonnistunut monella tavalla.

Esityksien pohjaksi maalataan uhkakuvaa siitä, että Suomi voi joutua ostamaan hiilinieluyksiköitä muilta EU-mailta. Raikkaampaa olisi lähteä miettimään, kuinka Suomi voisi ryhtyä ostamaan hiilinieluyksiköitä Suomesta. Jos ongelmaa käsitteleviä työryhmiä vielä asetetaan, yksi voisi lähteä suunnittelemaan kannusteita metsän- ja pellonomistajille vapaaehtoisen hiilensidonnan markkinoita vauhdittamalla.

Toivottavasti kepillä heristely vaihtuu edes pieniin porkkanoihin ja maanomistaja nähdään viimein osana ilmastokysymyksen ratkaisua eikä ongelmaa.

Kimmo Collander, toiminnanjohtaja, Maanomistajain liitto

Edellinen artikkeli
Avgift för ändrad markanvändning måste slopas