Maanomistajain Liitto hakee pääsihteeriä

Maanomistajain liitto etsii pääsihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen puolustamaan maanomistajien etuja.

Maanomistajain liitto, Jordägarnas förbund, on perustettu vuonna 1945. Liiton tavoitteena on antaa ääni suomalaiselle maanomistukselle ja tuoda sen näkökulmat yhteiskunnalliseen keskusteluun selkeästi ja vaikuttavasti. Näin vaikutetaan siihen, että maanomistus otetaan huomioon päätöksenteossa valtakunnan ja kuntien tasolla.

Pääsihteerin tehtävät

Pääsihteerinä koordinoit ja vahvistat vaikuttamistyötä sekä kannat kokonaisvastuun liiton toiminnan toteuttamisesta ja tuloksellisuudesta. Tuet järjestöjen yhteisten lausuntojen ja kannanottojen valmistelua sekä toimit liiton hallituksen ja sen työryhmien valmistelijana ja sihteerinä. Kannat vastuun jäsenmäärän jatkuvasta kasvattamisesta ja varainhankinnasta hankkimalla yhteistyökumppaneita. Raportoit vuosittain toiminnan toteutumisesta suhteessa asetettuihin tulosmittareihin. Työparinasi toimii järjestösihteeri.

Pääsihteerin esihenkilönä toimii liiton puheenjohtaja hallituksen edustajana. Toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, kumppanuussopimuksilla ja hankerahoituksella. Panoksesi onkin erittäin tärkeä liiton menestykselliselle toiminnalle. Toiminnan kehittyessä tehtävä muuttuu osa-aikaisesta kokoaikaiseksi.

Pääsihteeriltä edellytämme

• Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. yhteiskuntatieteet tai maa- ja metsätaloustieteet) sekä näyttöjä valtakunnallisesta ja EU-tason vaikuttamistyöstä ja verkostoitumisesta.

• Tunnet maa- ja metsätalouden toimintakenttää. Rakennusperinnön vaalimisen tuntemus katsotaan eduksesi.

• Olet luonteva ja vakuuttava esiintyjä, jolla on vahvat neuvottelu- ja yhteistyötaidot.

• Olet tavoitteellinen vastuun ottaja sekä innostava ja vahva kommunikoija.

• Sinulla on erinomaiset viestintätaidot suullisesti ja kirjallisesti sekä vahvaa ilmaisukykyä myös ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi arvostamme muutakin kielitaitoa sekä kokemusta politiikasta ja järjestötyöstä.

Tehtävä edellyttää matkustamista Suomessa ja ulkomailla, omaa autoa ja ajokorttia. Lisäksi omat toimisto- ja kokoustilat, tai näkemys niiden toteuttamiseksi, ovat edellytys tehtävän hoitamiselle.

Tarjoamme sinulle

Tässä tehtävässä pääset vaikuttamaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tehtävä tarjoaa sinulle mahdollisuuden toimia kansainvälisesti, verkostoitua ja toteuttaa liiton uutta strategiaa. Voit työskennellä myös joustavasti etänä.

Rekrytointiprosessi

Valinta tehtävään pyritään tekemään ennen juhannusta. Toivomme, että voit aloittaa työskentelyn syksyllä 2023. Lisätietoja antaa Barona Engineeringin rekrytointipäällikkö Kristiina Vormala (040 837 4019), parhaiten tavoitettavissa torstaisin klo 13-14.

Pääsihteeri, Maanomistajainliitto – Avoimet työpaikat (barona.fi)

Edellinen artikkeli
Esimerkillinen entisöintihanke -tunnustuspalkinto
Seuraava artikkeli
Liittokokous: Lunastuslaki vaatii pikaista korjausta