Maanomistajain Liitto vaikuttaa EU:ssa – Hiilensidonnan omistukseen haetaan selvyyttä

Maanomistajain Liiton tekee edunvalvontaa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Liitto kuuluu European Landowners’ Organization (ELO) -järjestöön, jolla on arvostettu toimija EU:n päätöksentekoprosessissa.

ELO on vuosittaisen Forum for the Future of Agriculture -konferenssin pääjärjestäjä. 27.-28.3. Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa maatalousalan huippuasiantuntijat keskustelivat maa- ja metsätalouden näkymistä.

Maanomistajain Liiton toiminnanjohtaja Kimmo Collander piti tapahtumaa erittäin hyödyllisenä: ”ELOn järjestämässä oheistapahtumassa kävimme keskustelua komission edustajan kanssa siitä, kuka omistaa metsien hiilinielut. Suomessa ja monessa muussa EU-maassa valtio on ottanut ne haltuunsa ja vienyt pohjan vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta. Komissio ”ei jaa tätä näkemystä”. Tämä oli tärkeä ja rohkaiseva kommentti. Jatkamme tilanteen selvittämistä yhdessä ELOn kanssa niin komission kuin ympäristöministeriönkin suuntaan.”

Edellinen artikkeli
Lunastuslaki uudistettava – oikeudenmukaisuutta maanomistajille
Seuraava artikkeli
Esimerkillinen entisöintihanke -tunnustuspalkinto