Maanomistajainliiton uusi strategia

Maanomistajain liitto 2000-luvulla
 • Maanomistajien merkittävin edunvalvonta- ja neuvontajärjestö
 • Valvoo aktiivisesti maanomistajien etuja ja oikeuksia
 • Jäsenenä eurooppalaisessa kattojärjestössä European Landowners Organization (ELO) ja European Historic Houses (EHH) organisaatiossa
 • Osa-aikainen toiminnanjohtaja tekee kansallista edunvalvontaa
 • Hallitus ja toimikunnat tukevat edunvalvontatyötä
 • Ekologinen jälleenrakennus – ilmastonmuutos & luontokato
 • Lainsäädännön vihertyminen ja laimentuminen
 • Suomalaisen maiseman arvostus korkea ja keskeinen osa kansakunnan identiteettiä
 • Luontoarvojen nousu hallitsevaan asemaan julkisessa keskustelussa ja asenteissa
 • Maan arvon ja arvostuksen nousu
 • Vastuullisuus ja pitkäjänteisyys yhä tärkeämpi lähtökohta maanomistuksessa
 • Kaupungistumisen jatkuminen – asutuskeskusten maantarve kasvaa
 • Luontoelämyksien kysynnän kasvu
 • Kestävästi hoidetut luonnonvarat mahdollisuutena  ja ratkaisuna haasteisiin
 • Maanomistuksen rakenteen muutos – Ammattimaiset sijoittajat vs. luontoarvojen puolustajat

Toimia maanomistajien muodostamana aatteellisena järjestönä

 • Osallistaa maanomistajat viranomaiskeskusteluihin, antaa kasvot julkiseen keskusteluun ja tehdä tiivistä yhteistyötä muiden tahojen kanssa
 • Ennakoida ja informoida jäsenistöä ja edistää jäsenten tietämystä kriittisissä asioissa
 • Valvoa ja edistää maanomistuksellisia etuja ja oikeuksia
 • Luoda näkyvyyttä maanomistuksen myönteisistä vaikutuksista yhteiskunnalle ja edistää ymmärrystä maanomistuksen roolista
 • Ylläpitää ja kehittää maanomistajabrändiä
 • Tarjota jäsenistölle verkostoitumismahdollisuuksia, yhteisöllisyyttä ja vaikuttavuutta tärkeissä asiakysymyksissä

Suomalainen maanomistus tekee hyvää 

 • Omistus luo sitoutuneisuutta isänmaahan ja sen kehittämiseen
 • Maan omistus ja hoito luovat taloudellista kasvua tukevaa liiketoimintaa koko maahan ja erikseen työllisyyttä ja hyvinvointia maaseudulle
 • Maanomistajat tuntevat paikalliset olosuhteet ja ovat tärkeitä lähiympäristön hoitajia
 • Maanomistuksella on ratkaiseva rooli  ilmastonmuutoksen torjunnassa ja monimuotoisuuden vaalimisessa
 • Tunnettavuus paranee ja profiili kirkastuu
 • Maanomistajain Liitto on jokaisen maanomistajan valinta
 • Toiminta on ammattimaista, ratkaisuhenkistä ja ennakoivaa
 • Jäsenkunta kokee liiton hyödyllisenä lisäarvon tuottajana
 • Riittävät resurssit vastata kasvavan jäsenkunnan odotuksiin ja olla uskottava vaikuttaja ja yhteistyökumppani
 • Maanomistajat koetaan aktiivisiksi ja ratkaisuhakuisiksi yhteiskunnallisiksi keskustelijoiksi ja työtämme arvostetaan
 • Maanomistajat nähdään vastuullisina toimijoina ja varteenotettavana kumppanina ekologisessa jälleenrakennuksessa
 • Maanomistajat nähdään helposti lähestyttävinä joukkuepelaajina, joiden kanssa halutaan tehdä yhteistyötä
 • Tuottaa vastikkeellisesti visioita ja mallinnuksia tukemaan yhteiskunnan muutostarpeita
 • Aktiivinen kansainvälinen toimija
 • Toiminnan järjestäytyminen sisäisesti, roolit selkeiksi ja tukemaan koko yhteisöä
 • Talouden vahvistaminen ja toimintakyvyn turvaaminen
 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen, profiilin selkeyttäminen
 • Arvostuksen ansainta ja tunnettavuuden parantaminen tekojen kautta
 • Liiton jäsenille tuottaman lisäarvon kirkastaminen
 • Henkilöresurssien vahvistaminen
 • Jäsenhankinnan aktivoiminen ja jäsenille tarjottavien aktiviteettien lisääminen

 

 

Oletko valmis tukemaan ja edistämään Maanomistajain Liiton tavoitteita? Oletko jo kutsunut tuntemasi maanomistajat Liiton jäseneksi?

Jäseneksi voi liittyä Liiton kotisivuilla
www.maanomistajainliitto.fi 

Onko yrityksesi jo Maanomistajain Liiton kumppani? Liity uuteen kumppanuusohjelmaamme! Meitä kaikkia tarvitaan vahvistamaan maanomistajien vaikutusvaltaa.

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on tukea Maanomistajain Liittoa jäsen- ja varainhankinnassa? Löydetään keinot yhdessä: ota yhteyttä toimisto@maanomistajainliitto.fi tai puh. 045 221 5151.

 

 

Maanomistajan edunvalvontaa 75 vuotta – 75 år av intressebevakning

Edellinen artikkeli
Kommentti luonnonsuojelulain kehittämiseen
Seuraava artikkeli
Yksityistiet puhuttavat