Maanomistus ja riistatalous -webinaari

Maanomistajain Liiton, Suomen riistakeskuksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun  webinaari järjestettiin 29.5.2013.

Liiton puheenjohtaja Sebastian Sohlberg totesi, että eri tahojen intressit ovat yhteensovitettavissa, mutta se vaatii rakentavaa vuoropuhelua ja sitä, että kaikki osapuolet tuntevat hyötyvänsä yhteistyöstä. ”Tärkeää on myös valtiovallan suhtautuminen sääntelyn valmisteluun. Jotkut viimeaikaiset harjoitukset maa- ja metsätalousministeriössä eivät ole rakentuneet osapuolia arvostavalle vuoropuhelulle.”

Mikael Wikström Suomen riistakeskuksesta kertoi hirvieläinten kannanhoitojärjestelmän rakenteesta ja mitä se tarkoittaa maanomistajille. Mikael alusti myös  Suomen riistakeskuksen ja Turun yliopiston ”Hirvieläinmetsästyksen arvo maanomistajille taloudellisesta näkökulmasta” -tutkimuksesta, jossa selvitettiin hirvieläinmetsästyksen taloudellista hyötyä maanomistajille.

Tommi Häyrynen Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksiköstä esitteli käytännönläheisen laskentatyökalun, joka tuo läpinäkyvästi esille riistaan liittyvät taloudelliset hyödyt ja hyötyjen aikaansaamiseksi aiheutuneet kustannukset. Laskentatyökalun tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää metsästysseurojen ja maanomistajien riistanhoitoon ja riistakantojen ylläpitoon liittyvien kustannusten ja työpanoksen sekä riistaan liittyvien taloudellisten hyötyjen väliseen vuoropuheluun.

Linkki tapahtuman taltiointiin täällä

Edellinen artikkeli
Maanomistajat hallitusneuvotteluissa: Metsien hiili kuuluu maanomistajille, ei valtiolle.
Seuraava artikkeli
Maataloushallinnon uusien linjausten on tultava aina ennen toukotöitä