Organisaatio

Maanomistajain Liiton tehtävä on maanomistajien etujen turvaaminen ja kehittäminen sekä jäsenten neuvonta. Liitto toimii maanomistusoikeuden vahvistamiseksi, maan omistamisen taloudellisten edellytysten parantamiseksi ja maanomistajien päätösvallan lisäämiseksi.

Hallitus

Puheenjohtaja Sebastian Sohlberg

Puheenjohtaja
Sebastian Sohlberg
agrologi, maatalousyrittäjä
Siuntio
040 5114 306
sebastian.sohlberg@malmgardsjundea.fi

Varapuheenjohtaja
Jari Leppä, maatalousyrittäjä

Muut jäsenet

Kari Räihä, asianajaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
Petäjävesi

Tapio Sinkkilä, asiamies, Suomen yhteismetsät
Salla

Juha Pylväs, maatalousyrittäjä
Ylivieska

Linda Langh, toimitusjohtaja, VT
Piikkiö

Arvi Snäll, talouspäällikkö, Helsinki

Varajäsenet

Fredrik Pressler, Ellen Rydbäck, Mikael Jensen, Aarne Schildt, Tommi Lunttila, Tuomas Kettunen,  Tomas Landers

Kansainvälinen yhteistyö

European Landowners´Organization

Euroopan maanomistajajärjestö (ELO), perustettiin vuonna 1972 edustamaan kaikkia Euroopan maanomistajia. ELO on on kansallisten etujärjestöjen itsenäinen ja taloudellista voittoa tavoittelematon pääorganisaatio, joka edustaa miljoonia maanomistajia kaikista EU:n jäsenmaista. Organisaation pääkonttori sijaitsee Brysselissä.

Suomen Maanomistajain liiton jäsenet ovat samalla myös jäseniä Euroopan maanomistajajärjestössä ELO:ssa. Liitollamme on oma edustaja ELO:ssa, joten tiedonsaanti maan omistamisoloihin vaikuttavista asioista EU:ssa ovat hyvät. Suurta kansainvälistä organisaatiota pyritään myös käyttämään taustavaikuttajana kotimaassa tapahtuvien muutosten saamiseksi maanomistajien kannalta myönteiseen suuntaan.

ELO:n tehtävät
ELO:n tehtävä on varmistaa, että maaseutu EU:ssa säilyy elinvoimaisena ja miellyttävänä, luonto- ja kulttuuriarvoja vaalien. ELO puolustaa yksityisomistusta ja ajaa yksityisten maanomistajien oikeuksia. Tavoitteena on luoda ratkaisuja haasteisiin, joita Euroopan päättäjät kohtaavat tulevina vuosina sekä toimia tärkeänä lausunnonantajana Euroopan lainsäädännön muuttuessa.

Country Side julkaisu
ELO julkaisee kuukausittain Country-Side lehteä. Lehdessä on ajankohtaisia maanomistukseen liittyviä asioita ja viimeaikaisinta ELO:n toimintaa.

European Landowners´Organization
Rue de Treves,
67B-1040 Bruxelles
Tel. +32 2 234 30 00
Fax +32 2 234 30 09
elo@elo.org
www.europeanlandowners.org

Wildlife Estates

Riistatilat luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä

EU:n Wildlife Estates -ohjelma pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkoston, jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon periaatteita. Se korostaa myös luonnon monimuotoisuuden laajemman suojelemisen tärkeyttä. Tämä yksityisten maanomistajien aloite toimii ohjaustyökaluna, jonka avulla muutkin voivat ottaa askeleita kohti kestävää ja monimuotoista riistanhoitoa.

Maanomistajilla, viljelijöillä, metsästäjillä ja kalastajilla on erittäin tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden suojelun palapelissä. He ovat läheisessä kosketuksessa eläimistöön ja linnustoon maaseudulla työskennellessään, joten heille kertyy paljon tärkeätä tietoa ekosysteemeistä ja niiden kasvi- ja eläinlajeista.

Suomessa WE-tunnuksen saaneita tiloja on tällä hetkellä kaksitoista: Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus Hollolassa, Metsähallituksen Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila, Kullo Gård ja Kiiala Gård Porvoossa, Wanantaka Janakkalassa, Kauhajoen Metsästysseura, Malmgård Sjundeå Siuntiossa, Åminne Gods Salossa, Alhaisen tila Hämeenlinnan Pirttikoskella, Hahkialan Kartano Hämeenlinnan Hauholla sekä Koskis Gård Salon Perniössä

Lisätietoja
Maanomistajain Liitto
Kimmo Collander

045 221 5151
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Metsähallitus Ahti Putaala
ahti.putaala@metsa.fi

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö Kim Jaatinen

Täältä löydät tuoreimmat uutiset sekä lisää Wildlife Estates Labelista:

www.wildlifeestates.org.uk

Metsästäjä-lehden artikkeli
Maanomistaja-lehden artikkeli

Nuoret maanomistajat

Maanomistajain Liitossa ollaan käynnistämässä nuorten maanomistajien toiminta. Mukaan ovat tervetulleita alle 40 vuotiaat maanomistajat tai sellaiseksi mahdollisesti aikovat. Jäsenenä Maanomistajain Liitossa voi olla itse tai joku muu perheestä, esimerkiksi vanhemmat.

Tavoitteena on järjestää workshoppeja, seminaareja ja opintokäyntejä aiheena esimerkiksi maanomistus, nuoret maaseutuyrittäjät ja sukupolvenvaihdoskysymykset.

Jaos tekee yhteistyötä European Landowners Organisation (ELO) kanssa ja Young Friends of the Countryside (YFCS) >http://www.yfcs.eu/

Liity nuorten maanomistajien facebook-ryhmään