Pakkolunastus romuttaa ihmisoikeutta

Pakkolunastus

Maanomistajain Liitto – Jordägarnas Förbund r.y tuomitsee jyrkästi Vantaan kaupungin saaman luvan pakkolunastaa Saraksen maat.

Kaupunkien ja muiden lunastukseen oikeutettujen tahojen tulee ensisijassa hankkia tarvittava maaomaisuus vapaaehtoisin kaupoin. Tässä esillä olevassa tapauksessa omistajat olivat halukkaita myymään ja ovat olleet aktiivisia saadakseen alueen asuntorakentamisen käyttöön jo vuosia sitten.

Kaupunki ei voi tehdä suunnitelmallista ja tarkoitushakuista voittoa pakkolunastamalla maata yksityisiltä maanomistajilta ja myymällä sen edelleen huomattavasti korkeammalla hinnalla. Vapaaehtoisiin kauppoihin on pyrittävä myös myyjän kannalta kohtuullisilla ja oikeudenmukaisilla hinnoilla. Julkisena toimijana kaupungin on kohdeltava maanomistajia tasapuolisesti niin toiminnallisesta kuin taloudellisestakin näkökulmasta.

Kukaan ei varmasti ajattele, että omakotitaloilla pitäisi olla jokin rakennustarvikkeisiin ja kirvesmiestyöhön perustuva normihinta, jolla talo täytyy myydä seuraavalle tarvitsevalle. Jos talo on hyvä ja kiinnostavalla paikalla ja ostaja on valmis maksamaan enemmän, tämä erotus pitäisi antaa kaupungille. Miksi rakennuspaikan myyvää maanomistajaa saa kohdella näin?

Hallituksen on kiirehdittävä lunastuslain uudistamisen käsittelyä ja korjattava lunastusmenetelmän puutteet. Pakkolunastuksen mahdollisuus tulee olla vain äärimmäisen harvoissa ja perustelluissa tilanteissa. Silloinkin korvauksen tulee ottaa huomioon, että toisen omaisuutta viedään pakolla ja kaikki taloudellinen hyöty ei saa mennä lunastajalle.

Pakkolunastus15112019

Seuraava artikkeli
Jokamiehenoikeudet: Mitä ne ovat ja mitä ne eivät ole