Peltojen kiinteistörakenne uudistumassa

Kestävän ruuantuotannon perustan eli peltojen on oltava tuottokyvyltään ja viljelykelpoisuudeltaan riittävän tehokkaita ja kestäviä. Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä on valmistellut peltojen kiinteistörakenteen kehittämisohjelmaa, jolla vauhditetaan kehitystä. Projektin loppuraportti julkaistaan vielä tämän vuoden puolella.

Työryhmä on selvittänyt peltolohkojen koon merkitystä viljelyn tehokkuuteen. Mikä on tilanne tällä hetkellä Suomessa, projektipäällikkö Hannu Tölli.

– Peltolohkojen keskikoko on Suomessa noin 3,5 hehtaaria. Esimerkiksi lähimpien kilpailijamaiden Ruotsin ja Viron keskimääräinen lohkokoko on 10 ja 6 hehtaaria. 

– Tällä vuosituhannella konekaluston teho on lähes tuplaantunut, mutta peltolohkojen keskikoko on kasvanut vain noin 5 prosenttia. Tämä on ongelma varsinkin tuotantoaan tehostavilla ja laajentavilla tiloilla. 

Miten peltojen kiinteistörakennetta tulee kehittää? 

– Suomen peltojen tilusrakenteen pitäisi olla sellainen, että se mahdollistaa tehokkaan ja kannattavan ruuan ja rehun tuottamisen. Peltolohkojen koko ei saa olla siinä pullonkaula, kuten se usein nyt on.

– Suomi on maantieteellisesti monimuotoinen maa myös maataloustuotannon näkökannalta. Siellä missä se on mahdollista, pitäisi lohkokoon kaksin- tai kolminkertaistua, jotta nykyaikaista teknologiaa ja konekaluston tehoa voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti. 

Mitä vaikutuksia tilusrakenteen muutoksesta olisi maatalouden kustannusten kannalta?

– Sitä on selvitetty useissa tutkimuksissa. Jo ennen energiakriisiä huonon tilusrakenteen on arvioitu tuottavan Suomen maataloudelle noin 170–230 miljoonan euron kustannukset.

Mitä ehdotuksia työryhmä loppuraporttiin sisältyy?

– Siinä on esitetty tarkemmin keinoja tilusrakenteen parantamiseen. Huono tilusrakenne on historian tulos ja siihen ovat vaikuttaneet monet tapahtumat. Tilusrakenteen korjaaminen ei tapahdu hetkessä vaan vielä on tehtävä paljon työtä tulosten saavuttamiseksi.  

”ISOLOHKO ON VOIMAA”

Maa- ja metsätalousministeriön peltojen kiinteistörakenteen kehittämisohjelman nimi ”ISOLOHKO ON VOIMAA” tulee konemiehiltä, jotka tietävät mitä isolohko tarkoittaa amerikkalaisissa autoissa. 

Ne ovat auton moottoreita, joiden tilavuus on yli 450 kuutiotuumaa, eli yli
7 litraa. Sitä pienempiä auton moottoreita kutsutaan pikkulohkoisiksi.

Myös ISO pelto LOHKO ON VOIMAA!

Teksti: Seppo Iisalo  Kuva: Shutterstock

Comments are closed.