Rakennushistoria

Rakennushistoriallisen jaoksen tarkoituksena on toimia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden omistajien edunvalvontajärjestönä. Sen jäseneksi voivat liittyä henkilöt, jotka omistavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita tai muutoin toimivat rakennushistoriallisen perinnön vaalimistyössä.

Maanomistajain Liitto on jäsenenä European Historic Houses Association (EHHA) – järjestössä. Voit tilata EHHAN uutisirjeen täältä.

Rakennushistoriallisen jaoston hallitus

Puheenjohtaja

Henrik Creutz

Jäsenet
Sampsa Heinonen
Wilhelm Brunner
Christine Linder
Fredrik Pressler
Eine Rosenberg-Riihimäki

Asiantuntijat
Wilhelm von Nandelstadh
Hannele Helkama-Rågård
Ilta-Kanerva Kankaanrinta

Kansainvälinen yhteistyö

Euroopan historiallisten kiinteistöjen järjestöjen liitto (EHHA) on kattojärjestö kansallisille historiallisten rakennusten suojelujärjestöille. Sen tarkoituksena on edistää yksityisomistuksessa olevien historiallisten talojen, puistojen ja puutarhojen suojelua Euroopassa. EHHA on Hollannin lain mukaisesti perustettu säätiö, jolla on toimisto Brysselissä lähellä EU:n toimielimiä.

EHHA pyrkii säilyttämään Euroopan mahtavan taiteellisen ja arkkitehtuurisen rakennusperinnön: yksityiset historialliset rakennukset, niiden irtaimiston, puutarhat ja puistot, jotka edustavat noin 35 prosenttia Euroopan “luetteloidusta” rakennusperinnöstä. Euroopassa on noin 20 000 merkittävää historiallista yksityisrakennusta, jotka muodostavat olennaisen osan Euroopan kulttuuriperinnöstä. Eri maiden hallitukset ovat todenneet, että nämä kiinteistöt ja niiden ympäristöt säilyvät yksityisessä omistuksessa kaikkein parhaimmin ja taloudellisimmin tulevien sukupolvien ja koko yhteiskunnan hyödyksi. Tämän perinnön säilyttäminen vaatii kuitenkin sellaisia lainsäädäntöön, verotukseen, ympäristöön ja muihin säädöksiin liittyviä toimenpiteitä, jotka edistävät sen säilyttämistä.

EHHA:n tavoitteet ovat:

 • varmistaa yksityisten historiallisten rakennusten, niiden irtaimistojen, puutarhojen ja puistojen jatkuvuus elävinä kokonaisuuksina
 • edistää historiallisten rakennusten ja puutarhojen konservointia
 • tarjota kansallisille historiallisten rakennusten järjestöille yhteinen foorumi ja muuta tukea
 • edistää kiinnostusta historiallisiin rakennuksiin historiallisessa, esteettisessä, sivistyksellisessä ja ympäristöllisessä mielessä
 • edistää mahdollisuuksien mukaan nykyisten historiallisten rakennusten, puistojen ja puutarhojen laajentamista ja parantamista siten, että koko kansakunta voisi nauttia niiden kauneudesta
 • kannustaa kansallisia hallituksia tarjoamaan tukea näiden tavoitteiden saavuttamiselle esimerkiksi julkisen ja yksityisen puolen yhteistyösopimusten kautta

Saavuttaakseen tavoitteensa EHHA harjoittaa seuraavanlaista toimintaa:

 • kerää ja käsittelee historiallisiin kiinteistöihin liittyviä taloudellisia, verotuksellisia ja juridisia tietoja ja jakaa niitä jäsenilleen
 • auttaa Euroopan unionia ja Euroopan neuvostoa kehittämään menettelytapoja yksityisomistuksessa olevan arkkitehtuuri- ja ympäristöperinnön säilyttämiseksi esimerkiksi eurooppalaisten lähteiden rahoittamien projektien kautta
 • tarjoaa jäsenjärjestöilleen vertailutietoja, joiden avulla nämä voivat taivutella kansallisia hallituksia ottamaan käyttöön toimivia lähestymistapoja, jotka perustuvat muiden maiden käytäntöihin ja säädöksiin
 • toimii konservointineuvojana
 • tarjoaa tietolähteitä historiallisten rakennusten konservoinnin esteettisiin ja teknisiin seikkoihin liittyen
 • avustaa jäsenjärjestöjä näiden tutkimusprojekteissa
 • tarjoaa tietoa ja neuvoja historiallisten rakennusten turismikäyttöön liittyen
 • tekee yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen, kuten Euroopan maanomistajien järjestön (ELO) ja Europa Nostran kanssa yhteisiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen.

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto tunnustavat EHHA:n konsultikseen. EHHA ottaa osaa kansainvälisiin konferensseihin ja keskustelutilaisuuksiin tuoden niihin laajan ja monikansallisen tietämyksensä. Kansallisella tasolla EHHA on onnistunut tavoitteissaan hyvin. Etenkin rakennusperintökohteisiin liittyvissä verotuskysymyksissä on edistytty hienosti. Vielä on kuitenkin paljon työtä tehtävänä.

Euroopan komissio on osoittanut entistä suurempaa halua tukea EHHA:n aloitteita sen jäsenjärjestöjen erityistietämyksen hyödyntämisestä taideteosten, kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön konservoinnissa. Näitä ovat esimerkiksi:

 • hollantilainen puutarhakonservointiohjelma (‘Fines Garden Programme’)
 • tanskalainen rakennuskonservointiohjelma (‘Building Care Programme’) sekä

kulttuurimuistomerkkien varastamisen ja salakuljetuksen vastainen AGIS-ohjelma

www.euehha.org

Maanomistajainliitto

Liity Maanomistajain Liiton jäseneksi

Jäsenmaksu määräytyy maaomaisuuden koon mukaan alkaen 50 EUR/vuosi.