Syyskokous ja rakennushistoriallinen seminaari 26.10.2016 Helsingissä

Syystapahtumasta vinkkejä ja ideoita rakennusperinnön ja puistojen hoitoon

Syyskokous 2016

Maanomistajain Liiton syystapahtumassa Helsingin Suomalaisella klubilla kuultiin mielenkiintoisia alustuksia ja käytiin vilkasta keskustelua. Ensimmäisenä miljöösuunnittelija Jukka Koponen Kärkölästä kertoi Huovilan puiston tarinan. Carl Constantin Collinin perustama Huovilan puisto on Suomessa ainutlaatuinen englantilaistyylinen maisemapuisto, joka on restauroitu 1900-luvun alun asuunsa. Puisto sijaitsee Kärkölän kirkonkylässä lehtomaisessa purolaaksossa, jonne on istutettu ja jossa elää luonnonvaraisena lukuisia harvinaisia kasveja. Puisto on avoinna yleisölle ja siellä on myös kotiseutumuseo. Puisto esitellään laajemmin kevään Maanomistajassa. Lisätietoa Huovilan puistosta

Ylitarkastaja Henrik Wager Uudenmaan ELY-keskuksesta esitteli rakennusperinnön hoitoon saatavia avustuksia. ELY-keskuksen avustuksia voi hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt. Kohteena voivat olla korjaukset, joilla edistetään rakennuksen säilymistä tai esimerkiksi pihapiirin kunnostamista. Avustuksen suuruus harkitaan aina tapauskohtaisesti, mutta se voi olla enintään 50% toimenpiteiden kustannuksista. Yleensä avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia voidaan myöntää usealle hakijalle. Koko esitys on nähtävillä tästä linkistä avustukset_26_10_2016_maol

Kolmantena alustajana oli MMM Tomas Landers, joka kertoi esimerkkejä yhteistyöstä Museoviraston kanssa. Hänellä on hyviä kokemuksia Museoviraston rahoituksesta ja neuvontapalveluista niin omalla tilallaan Mariebergissä kuin työssään Skogssällskapet Oy:n toimitusjohtajana. Kevään Maanomistajaan tulee esittely eräästä heidän kohteestaan.

Syyskokous teki valintoja ja viitoitti tulevaisuutta

Maanomistajain Liiton syyskokouksen puheenjohtajana toimi Johan Bardy. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman, jossa painopistealueena on maanomistajien ja alan yritysten aktiivinen yhteistyö uuden kumppanuusohjelman muodossa. Tällä on myös huomattava vaikutus Liiton talouteen. Jäsenmaksu säilyy ennallaan eli on 125€.

Liiton hallituksen erovuoroiset jäsenet Thomas Frankenhaeuser ja Eine Rosenberg-Riihimäki valittiin uudelleen. Rakennushistoriallisen jaoksen hallitus valittiin niin ikään kokonaisuudessaan uudelleen. Hallitukset valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan myöhemmin pidettävissä järjestäytymiskokouksissa.

 

Maanomistajain liitto ja Rakennushistoriallinen jaos

SYYSKOKOUSKUTSU

Syystapahtuma ke 26.10.2016 klo 9-14 Helsingin Suomalaisella klubilla, Kansakoulunkuja 3

Ohjelma

9.00                     Kahvit

9.30                     Rakennushistoriallinen seminaari

Miljöösuunnittelija amk Jukka Koponen, Kärkölä

Huovilan puiston tarina: unohduksista uuteen kukoistukseen – mitä tehtiin ja paljonko maksoi

Ylitarkastaja Henrik Wager, Uudenmaan ELY-keskus

Avustukset rakennusperinnön hoitoon – miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään?

MMM Tomas Landers, Tilanhoitajat.fi ja Mariebergin tila, Inkoo

Yhteistyö Museoviraston kanssa: euroja ja asiantuntemusta – hakijan ja saajan käytännön kokemukset

 

11.30 – 12.30   Lounas

12.30                  Maanomistajain Liiton syyskokous

Esityslista ja muu kokousmateriaali on saatavilla Liiton kotisivuilta www.maanomistajainliitto.fi tai paperikopiot voi pyytää toimistosta puh 09 1356 511

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan viimeistään pe 21.10.2016 toimisto@maanomistajainliitto.fi tai puh 09 1356 511. Tilaisuus on maksuton Maanomistajain liiton jäsenille, muille osallistumismaksu 50€

 

Tervetuloa!

 

Comments are closed.