Uusia jäseniä Maanomistajain Liiton hallitukseen – Reijo Karhinen puheenjohtajaksi

Maanomistajain Liitto on syksyn 2021 aikana uudistanut strategiansa ja nyt järjestetyssä ylimääräisessä liittokokouksessa valittiin kaksi uutta hallituksenjäsentä – työelämäprofessori, vuorineuvos Reijo Karhinen ja varatuomari, maa- ja metsätalousyrittäjä Kari Räihä tukemaan uuden strategian toimeenpanoa.

Liiton uudessa strategiassa korostuu maanomistajalähtöinen edunvalvonta, joka lukee yhteiskunnan haasteita omaisuudensuojaa unohtamatta. Strategian tavoitteena on, että Liitto nähdään tulevaisuudessa tärkeimpänä maanomistajan edunvalvojana ja erittäin vahvana vaikuttajana, jonka jäsenyyttä maanomistaja pitää itsestäänselvyytenä, toteaa strategiaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja Sebastian Sohlberg.

Reijo Karhisen laaja ja pitkäaikainen liike-elämäkokemus tuo vahvan johtajakokemuksen ja osaamisen liiton toiminnan kehittämiseen.  Aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana ja laajasti verkottuneena henkilönä hänelle tarjoutuu mahdollisuus osallistua ja ohjata liiton uuden strategian toimeenpanoa kohti uutta ilmapiiriä ja ratkaisuhenkistä maanomistajan edunvalvontaa.

Kari Räihä tuo hallitukseen vahvan juridisen osaamisensa ja vahvistaa ja monipuolistaa tästä liitolle hyvin tärkeästä näkökulmasta hallituksen kyvykkyyttä ja asiantuntijuutta.  Molemmilla uusilla jäsenillä on myös vahva omakohtainen side maanomistajuuteen.  Erovuorossa ollut kansanedustaja Juha Pylväs jatkaa hallituksen jäsenenä turvaten samalla suoran vuorovaikutuskanavan lainsäädännön ytimeen.

Maanomistajain Liiton nykyinen puheenjohtaja Henrik Creutz oli ilmoittanut, ettei asetu enää puheenjohtajaehdokkaaksi yli kymmenen hallitusvuoden ja kuuden puheenjohtajavuoden jälkeen. Liittokokous kiitti häntä lämpimästi ansiokkaasta työstä Liiton johdossa ja maanomistajien edunvalvonnassa.

Heti liittokokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Reijo Karhisen ja varapuheenjohtajaksi Sebastian Sohlbergin. ”Elämme aikaa, jossa yhteiskunnallista päätöksentekoa ohjaa perustellusti ekologinen jälleenrakennus. Meille maanomistajille luontoarvojen korostuminen on luonnollinen ja tervetullut asia. Samalla on kuitenkin tärkeää, että kuljemme kohti yhteistä päämäärää avoimen keskustelun ja yhteistyön kautta ja myös maanomistajan oikeusturva huomioiden” toteaa uusi puheenjohtaja Karhinen.

Uuden hallituksen toimikausi alkaa vuoden vaihteessa. Hallituksen jäsenet (suluissa varajäsen) vuonna 2022 ovat

Reijo Karhinen (Ellen Rydbeck)

Sebastian Sohlberg (Mikael Jensen)

Tomas Landers (Aarne Schildt)

Kari Räihä (Tommi Lunttila)

Fredrik Pressler (Kimmo Collander)

Juha Pylväs (Tuomas Kettunen)

Eine Rosenberg-Riihimäki (Tiina Hämeenniemi)

Comments are closed.