Tarkkana telemastojen kanssa! Maanomistajan opas julkaistu

Maanomistajain liitto on julkaissut yhteistyössä Lexian kanssa oppaan telemastojen tonttien vuokrauksesta. Voit tilata oppaan osoitteesta toimisto@maanomistajainliitto.fi

 

Tärkeää muistaa vuokrasopimusta tehtäessä!

Älä hyväksy mitä tahansa sopimuspohjaa. Muista, että vuokrahinta on vain osa sopimusta. Jos jätät muut kysymykset sopimatta, kuten masto-operaattorin sopimuspohjissa jätetään, menetät selvää rahaa ja ympäröivän alueen käyttöoikeuksia.

Tarkista, että sopimuksessa on katettu ainakin nämä kohdat:
– Maksettava vuokra: Kertakorvaus vai vuosittainen vuokra indeksiin sidottuna
– Mahdollinen vuokravakuus.
– Vastuukysymykset, ympäristövahingot ja muut vuokralaisen aiheuttamat haitat ja vahingot vuokra-alueella.
– Vuokralaisen mahdolliset vastuut hankkeidensa rakennus- ja muista luvista ja niiden kustannuksista samoin kuin muista mahdollisista vuokrasopimukseen liittyvistä kuluista ja veroista.
– Vuokralainen vastaa hankkeen luvittamisesta ja sen kustannuksista, sekä luonnollisesti kaikista vuokrasopimukseen liittyvistä kuluista, maksuista ja veroista.
– Tieosuuksista sopiminen, tarvittaessa tiekunnan kanssa.
– Kiinteistöveron ja muiden vuokralaisen toiminnasta aiheutuvien verojen ja maksujen huomioon ottaminen sekä osoittaminen vuokralaisen maksettavaksi.
– Hallintaoikeus, joka siirtyy rakennuspaikkojen varmistuessa ja vain rakennuspaikkojen
osalta vuokralaiselle. Puusto on maanomistajan omaisuutta ja hakkuista sekä riskipuiden
poistoista sovitaan erikseen. Maa-ainekset ovat maanomistajan omaisuutta ja niiden käytöstä
ja nostosta sovitaan erikseen.
– Sähkölinjat ja datakaapelit (maakaapelointina vai ilmajohtona).
– Vuokrakohteen hoito ja kunnossapitokulut, mahdolliset turvallisuuskysymykset, videokuvaus, vuokralaisen vastuu yleisestä turvallisuudesta.
– Sopimuksen irtisanominen – ei automaattista jatkoa sopimuksen päättyessä
– Vuokra-alueen ennallistamisesta sopiminen sopimuksen päättyessä.
– Ympäröivän alueen maankäytön rajoitukset.

 

Edellinen artikkeli
Webinaari: Maanomistaja ja aurinkovoima
Seuraava artikkeli
Maan lunastaminen on Suomessa liian helppoa ja liian halpaa