Vuosien varrella yksityisteiden asioiden hoidosta on herännyt paljon kysymyksiä. Ohessa vastauksia tyypillisiin pulmatilanteisiin.

Tiellä on kelirikon takia painorajoitus. Osakas on rakentamassa – miten toimia raskaitten kuormien kanssa?

Painorajoitus koskee kaikkia tien käyttäjiä, myös osakkaita. Toimitsijamies tai hoitokunta voi antaa tilapäisen luvan tien käyttämiseen yksittäisten kuormien saamiseksi tontille. Mikäli tie vahingoittuu ajosta, on osakas velvollinen korjaamaan tien.

Jos osakkaan kiinteistön käyttö edellyttää tiellä jatkuvaa raskasliikennettä, esimerkiksi maitoauton ajoa, on tiekunnan parannettava tie sellaiseksi, että painorajoitusta ei tarvita.

Tie on paikoin liian kapea, onko mitään tehtävissä?

Tiekunta voi aina neuvotella maanomistajan kanssa ja luvan saatuaan levittää tiealuetta. Toinen mahdollisuus on, että tiekunta tekee päätöksen hakea maanmittauslaitoksen tietoimitusta rasitealueen levittämiseksi. Kun tiealueen leveys on usein tiekunnallekin epäselvä, kannattaa samalla tutkia, onko tarpeen selvittää rasitealueen leveys koko tiekunnan tien pituudelta.

Onko jakokunnalla oikeus myöntää tienkäyttöoikeuksia pilkkimiehille – miten kustannukset jaetaan?

Jakokunnan omistamalla kiinteistöllä voi olla monenlaista käyttöä eikä tiekunta voi kieltää tarpeellista kulkua kiinteistölle.

Tienkäyttöoikeuksien myöntäminen on tiekunnan asia, mutta osakkaan kiinteistölle tarpeelliseen liikenteeseen riittää osakkaan lupa. Lisääntyvä liikenne on huomioitava jakokunnan yksikkömäärässä ja sitä kautta jakokunnan maksuosuus tienpidon kustannuksista kasvaa.

Naapuri parkkeeraa rekka-autoaan tiealueella estäen muiden kulkua ja tien kunnossapitoa. Naapuri väittää, että hänellä
on oikeus säilyttää autoa tie­alueella!

Maanmittarin toimituksella voidaan kiinteistölle perustaa oikeus autopaikka-alueeseen. Sellaista aluetta ei kuitenkaan perusteta tiealueelle.

Naapurilla on kyllä tieoikeus, kuten muillakin tieosakkailla. Tieoikeus on myönnetty kulkuyhteyttä varten, ei auton pysyvään parkkeeraamiseen. Pysäköimällä autonsa hän estää muiden tieosakkaiden oikeutta käyttää kulkuyhteyttä ja tiekuntaa hoitamasta tietä. Tiekunnan pitää kieltää laiton parkkeeraaminen.

Tiemaksut

Tiekunnassa ei ole pidetty vuosikokouksia, mutta tiemaksut on kuitenkin kerätty!

Hoitokunta on toiminut väärin. Maksut on aina päätettävä tiekunnan kokouksessa. Ennen kokousta on valmisteltava maksuunpanoluettelo, joka hyväksytään kokouksessa. Jos näin ei toimita, voi maksulaskun jättää huomioimatta, eikä tiekunnalla ole keinoja maksun perimiseksi.

Osakas ei maksa tiemaksuja – mitä tehdä?

Maksamattomista laskuista on syytä muistuttaa maksuvelvollista. Maksumuistutukseen voi lisätä viisi euroa muistutuskuluja.

Jos maksua ei edelleenkään suoriteta, voi sen viedä ulosmittaukseen. Ulosottohakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio kokouspöytäkirjasta ja maksuunpanoluettelosta sekä myös todistus maksupäätöksen lainvoimaisuudesta.

Aikaisemmin kunnan tielautakunnalta ilmaiseksi saatu lainvoimaisuustodistus on nykyään pyydettävä käräjäoikeudelta ja se maksaa 31 euroa. Maksun päälle voi lisätä lain mahdollistaman 6 prosentin viivästyskoron ja kohtuulliset perintäkulut.

Tieyhdistyksen mukaan kohtuullisena voidaan pitää 51 euron perintäkuluja, edellyttäen, että tiekunnassa on perintäkuluista tehty päätös.

Tiekunta on palkannut tieisännöitsijän. Osakkaan mielestä perusmaksu 19 euroa on väärin pienosakkaita kohtaan – onko maksu laillinen?

Perusmaksu on tarkoitettu kattamaan tiekunnan hallinnolliset kulut ja se on yhtä suuri kaikille osakkaille riippumatta yksikkömäärästä. Maksu ei saa olla niin suuri, että sillä katetaan myös tien ylläpitoa. Kun tiekuntaan palkataan tieisännöitsijä, nousevat myös hallinnon kulut. Eräässä maaoikeuden päätöksessä ei 28 euron perusmaksua pidetty liian suurena.

Metsäfirma kuljettaa puita, kuka maksaa mahdollisen tien korjauksen?

Osakas on yksikkömaksuillaan kustantanut metsän aiheuttaman tien käytön ja normaalin tien kulumisen. Puun kuljetus on suoritettava sillä tavalla ja sellaiseen aikaan, että tie ei vahingoitu. Jos tie kuitenkin rikkoutuu, on metsäyhtiö korvausvelvollinen.

Heimo Mattila
Yksityistieasiantuntija
heimo.mattila@phnet.fi

Edellinen artikkeli
Maanomistajainliiton uusi strategia
Seuraava artikkeli
Näin voit vaikuttaa tuulivoimahankkeisiin