Wildlife Estates

Wildlife Estates

Riistatilat luonnon monimuotoisuuden säilyttäjinä

EU:n Wildlife Estates -ohjelma pyrkii edistämään luonnon monimuotoisuuden säilymistä luomalla riistatilojen verkoston, jossa noudatetaan kestävän riistanhoidon periaatteita. Se korostaa myös luonnon monimuotoisuuden laajemman suojelemisen tärkeyttä. Tämä yksityisten maanomistajien aloite toimii ohjaustyökaluna, jonka avulla muutkin voivat ottaa askeleita kohti kestävää ja monimuotoista riistanhoitoa.

Maanomistajilla, viljelijöillä, metsästäjillä ja kalastajilla on erittäin tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden suojelun palapelissä. He ovat läheisessä kosketuksessa eläimistöön ja linnustoon maaseudulla työskennellessään, joten heille kertyy paljon tärkeätä tietoa ekosysteemeistä ja niiden kasvi- ja eläinlajeista.

Suomessa WE-tunnuksen saaneita tiloja on tällä hetkellä kaksitoista: Porkkalan kartano Hämeenlinnan Lammilla, Suomen riistakeskuksen Laitialan toimintakeskus Hollolassa, Metsähallituksen Pyhäjoella sijaitseva Palosaaren mallitila, Kullo Gård ja Kiiala Gård Porvoossa, Wanantaka Janakkalassa, Kauhajoen Metsästysseura, Malmgård Sjundeå Siuntiossa, Åminne Gods Salossa, Alhaisen tila Hämeenlinnan Pirttikoskella, Hahkialan Kartano Hämeenlinnan Hauholla sekä Koskis Gård Salon Perniössä

 

Lisätietoja
Maanomistajain Liitto
Tuija Nummela

045 221 5151
toimisto@maanomistajainliitto.fi

Metsähallitus Ahti Putaala
ahti.putaala@metsa.fi

Luonnon- ja riistanhoitosäätiö Kim Jaatinen

Täältä löydät tuoreimmat uutiset sekä lisää Wildlife Estates Labelista:

www.wildlife-estates.eu

Metsästäjä-lehden artikkeli
Maanomistaja-lehden artikkeli